Help

Op deze website staat informatie en tips over deze website

Afbeeldingen

Afbeeldingen voor de Envira Gallery zijn 1200 px. bij 1600 px.
Of andersom 1600 px. bij 1200 px.
De slider gebruikt afbeeldingen van 1200 px. breed en 600 px. hoog.

Afbeeldingen toevoegen aan Envira Gallery

Uitleg op website: https://enviragallery.com/docs/creating-first-envira-gallery/

Voorbeeld video:

Afbeeldingen van maat veranderen?

Photopea = foto online (gratis) bewerken
Online afmetingen van afbeeldingen aanpassen via deze link: https://www.photopea.com/

Uitlegvideo verschalen:

Link: www.youtube.com/watch?v=_2Sm7MCSZ0Y

Slider = Smart slider

Uitleg op website van Smart Slider: https://smartslider.helpscoutdocs.com/collection/1712-troubleshooting

WordPress & thema


Website: Ontwerpburo Lichting98 | E-mail: design@lichting98.nl